“De weg van mededogen en Geest”. Bij Jin Shin Do gaat het om dat emotionele spanningendie zich in het lichaam hebben vastgezet, los worden gemaakt, waarna de vrijgekomen energie zich kan verspreiden naar het gebied waar het lichaam dat het meest nodig acht.