UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
·       zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
·       er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
·       Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
·       of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•       Uw naam, adres en woonplaats
•       Uw geboortedatum
•       De datum van de behandeling
•       Omschrijving behandeling: Natuurgeneeskundig consult volgens de vijf natuurgerichte principes, met de bijbehorende prestatiecode
•       De kosten van het consult

 

PRIVACY OP DE WEBSITE
Op de website gebruiken wij functionele cookies om een goedwerkende site te kunnen garanderen. Daarnaast worden er, met uw toestemming, analytische cookies geplaatst van Google Analytics om zo statistieken en gebruik van de website inzichtelijk te maken. De statistieken zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar uw persoonsgegevens.

Maakt u gebruik van het contactformulier? Dan wordt er (voor onbepaalde tijd) een kopie van dit bericht (naam, telefoonnummer, e-mailadres en inhoud bericht) opgeslagen in de database van de website. De website wordt gehost op een server gevestigd in Nederland. Mocht u om de e.o.a. reden uw persoonsgegevens willen verwijderen van de website, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via het contactformulier.