Een stresscounselor onderzoekt de oorzaken, gevolgen en oplossingen van stress.

Een stresscounseler wil mensen helpen die kampen met stressproblemen, overspannen zijn of zelfs in een burn-out terecht zijn gekomen. Door de persoonlijke achtergrond te analyseren, patronen in werk/privé te onderscheiden en hoe ze de weg terug naar balans kunnen vinden.

Stress kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. De definitie van stress is nog niet heel gemakkelijk te omschrijven maar kent grofweg twee vormen, namelijk stressor en stressrespons. Stressor is de conditie die stress veroorzaakt en stressrespons is weer de reactie op stressor. De term stress is natuurlijk heel breed en kan op veel manieren ontstaan, zoals werkgerelateerde stress en privégerelateerde stress. Daarnaast kan er ook stress ontstaan in plezierige situaties, bijvoorbeeld voor een trouwerij. Het is dus niet zo dat stress alleen maar negatief hoeft te zijn. Wanneer stress positief ervaren zal worden is het natuurlijk wel de bedoeling dat deze tijdelijke stress weer zal verdwijnen. Bij negatieve stress is vaak het probleem dat deze blijft hangen en uiteindelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Wanneer iemand echt last heeft van stress en niet meer normaal kan functioneren is het wellicht raadzaam om een stresscounselor te bezoeken. De stresscounselor zal objectief naar het mogelijke probleem kijken en de achtergronden van de problemen proberen te benaderen zodat er naar een oplossing gewerkt kan worden. Een stresscounselor zal zeker niet in een of twee sessies iemand van zijn stress af kunnen helpen maar kan zeker helpen de stress te verminderen door goeie coaching te geven. Ook kan het nodig zijn om tijdens de coaching andere mensen erbij te betrekken om mogelijke problemen die eventueel de stress veroorzaken aan te kunnen pakken.

Zoals eerder aangegeven kan stress door heel veel zaken veroorzaakt worden zowel op het werk als in een privésituatie. Een stresscounselor is een laagdrempelige hulpverlener die in veel gevallen iemand prima kan helpen om weer normaal te functioneren.. De coaching door een stresscounselor kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar.