BATC therapeuten die gekwalificeerd zijn naar Zorgverzekeraars zijn opgeleid in meervoudige natuurgeneeskundige vaardigheden. Zij voldoen aan de criteria medische basiskennis en de 5 natuurgerichte principes.

BATC-Zorgverleners voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voortvloeiend uit de maatschappelijk normen. Elk jaar wordt de BATC Zorgverlener opnieuw getoetst.

Doel van de BATC-therapeuten is:
De consument in zijn streven naar gezondheid te ondersteunen en de kwaliteit van leven en welzijn te verbeteren. Hem of haar met behulp van beschikbare kennis te informeren met betrekking tot toename van levenskwaliteit. Op basis van breed diagnostisch onderzoek te adviseren welke gewenste veranderingen in levensstijl noodzakelijk zijn en tegelijkertijd bij die veranderingen de benodigde ondersteuning te bieden. De benodigde therapeutische deskundigheid aan te reiken om actuele en chronische problemen tot een oplossing te brengen.